Erdei iskola tanösvényének útvonalán (erdőben lévő utak) vadetetők és vadmegfigyelő állomások felépítése

40-50 erdei iskola van ma Magyarországon. Bármelyik iskolával és erdészettel felvesszük a kapcsolatot és elkészítjük a konkrét árajánlatot.

Azon csoportoknak ajánljuk, akik

  • számára fontos a környezet védelme, ezért tenni is szeretnének
  • a jó levegő és a tiszta erdőelkötelezettjeinek segítenének egy erdőrész megtisztításával, vadetetők építésével
  • szeretnek a szabadban időt tölteni és ezt a közös élmények megszerzésével, közös munka elvégzésével, a kézzel fogható eredményt létrehozó együttlét formáját választják

Csoportlétszám: 40 - 100 fő

Erdőrész megújítása, Kardosfa, Zselic

Kardosfa, Zselic bemutatása

Kardosfa - a valamikori Esterházy erdészlak, majd vadászház - a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. egyik, a Zselici dombvidék 8.300ha nagyságú vadászterületén, a Zselici Tájvédelmi Körzetben, Kaposvártól 20km-re található .A dombvidéki táj rendkívül változatos, az erdő egy összefüggő egységet alkotva szinte a rengeteg érzetét kelti. Ebben a különleges, varázslatos környezetben épült az egykori vadászház bővülésével az új Ökoturisztikai és Konferencia központ. Kardosfa egy valóban érdekes, változatos és tájképileg, természetrajzilag egy rendkívül gazdag tájba illeszkedik, amely az élmények mellett egyúttal felelősséget is ró az ide látogató számára. Nem csak a ma embere számára kell ezt a tájat jelenlegi formájában megőrizni, hanem a jövő természetkedvelő generációi részére is.

Kardosfa, ZselicErdőrész megújítása

Erdei tanösvény megújítása, pusztavám

Pusztavámon 1 napos és 1,5 napos program is szervezhető. A Malomerdő Panzió maximális befogadóképessége 30 fő, a 1,5 napos program létszáma így korlátozott. A tematika 1 napos programot mutat be, de a projektteam-ek itt variálhatók. A 1,5 napos program második napjára túrát ajánlunk.

Pusztavám, erdei tanösvény bemutatása

Pusztavám, erdei tanösvény
A Malomerdő Panzió és Üdülőház, Ökoturisztikai Központ tulajdonosa és üzemeltetője a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.,a Vértes és a Gerecse hegység, a Császári dombság és a Bakonyalja tájegységeken belül 43 000 hektár állami tulajdonú erdőterület kezelője. Felelősségük igen nagy, hiszen a rájuk bízott óriási értéket - az erdőt és a benne élő vadállományt -, a jövő nemzedékének csak úgy tarthatják fenn, ha alaposan átgondolt, biztos szakmai alapokon nyugvó gazdálkodást folytatnak. A Társaság ezért fontos feladatának tartja, hogy az erdőtörvény adta lehetőségekkel élve az erdőterületek közcélú igénybevételét összehangolja az erdőgazdálkodói, vadgazdálkodói és természetvédelmi tevékenységeivel. Fentiekre alapozva olyan ökoturisztikai központot kívántak létrehozni, melynek segítségével a fenntartható turizmus szempontjait szem előtt tartva ismertethetik meg vendégeikkel a Vértes természeti értékeit, növény- és állatvilágát, történelmi emlékeit, valamint az erdő- és vadgazdálkodáshoz illetve a környezet- és természetvédelemhez kapcsolódó szakmákat, hagyományokat. A karitatív tréningprogramok nagyban hozzájárulnak az erdészet ezen törekvéseihez.