Fejlesztés alapú vállalati képzések

A fejlesztés alapú vállalati képzések esetén az outdoor tréningnek a kikapcsolódás, a feltöltődés mellett szakmai célja van. Három esetben tartjuk fontosnak használatát.

  • Egy vállalat adott résztvevői csoportjánál indoor képzések megkezdése előtt.
  • Az indoor képzések lezárásánál.
  • Kompetencia felmérésre

Fejlesztés alapú vállalati képzések, outdoor tréningek

A vállalati képzések megkezdése előtt mind a Megbízó, mind pedig az indoor divíziónk felé a jól összeállított fejlesztés alapú tréningen, a feladatokon keresztül visszajelzéseket kapunk a vizsgált kompetenciák pillanatnyi szintjéről, állapotáról. Ezen input adatok meghatározó alapjai az indoor képzési programnak, amelyekben az adott kompetenciák fejlesztésében személyes példaként jelennek meg az oktatási anyagban.

A jól összeállított fejlesztés alapú outdoor tréning anyaga a későbbi indoor oktatásban az adott témakörökben megfelelően és hatékonyan használható fel, mint személyes példa.
Indoor képzéseinket legtöbb esetben, outdoor programmal zárjuk. Itt a program összeállításában fő hangsúlyt kap, hogy a program gerincét olyan feladatok alkossák, amelyek hatékonyan mutatnak rá, az indoor képzési program témaköreiben fejlesztett kompetenciákra, és az ezekben bekövetkező változásra, fejlődésre.

Fejlesztés alapú outdoor tréning mellett több esetben alkalmazunk AC (Assessment Centert).
Ebben az esetben a vizsgált kompetenciákat indoor körülmények között szituációs gyakorlatokon, és teszteken keresztül mérjük fel.

Néhány esetben a Megbízó kimondott kérése, hogy mindkét módszert alkalmazzuk annak érekében, hogy a vizsgált kompetenciák vonatkozásában a legpontosabb eredményeket kapjuk.

A DDF módszertan keretében: (legtöbbször látens tréneri jelenlét)

DDF módszertan
  • előzetes "diagnosztika" alapján - azaz igény szerint horizontális és vertikális szervezeti átvilágítás után,
  • testreszabott, intenzív élményszerzésen alapuló, legtöbb esetben valós vállalati szituációkat modellező, aktív fejlesztési folyamatot követően, személyre és szervezetre szabott implementációt tesznek lehetővé,
  • mindezek után valós vállalati szituációban történő visszacsatolással (feedback) zárjuk az alkalmazott módszertant.

A reflexiókon alapuló módszertan keretében: (teljesen látens tréneri jelenlét)

Reflexiós outdoor tréning
  • A program végéig az egyes feladatrészeket, feladatokat nem elemezzük és értékeljük együtt.
  • Írásos reflexiókat gyűjtünk, illetve összegyűjtjük a feladatok során elhangzó kulcsfontosságú mondatokat, illetve fotókat készítünk.
  • A módszer lehetővé teszi azt, hogy a feladatokban szerzett tapasztalatokat mindenki egyénileg szűrje le, vigye tovább anélkül, hogy egységes, transparens, és ezért a következő helyzet megoldást predesztináló véleményt alkotnánk.
  • A reflexiók és tréneri jegyzetek adják a vezérfonalat a program végi elemzéshez.A csapat tapasztalatszerzése, épülése így egy organikus, zavartalan és nagyon dinamikus folyamat lesz.