Időgazdálkodás, tevékenység-tervezés

Az idő- és energiagazdálkodás lényege és szükségessége

Szembesítés az időhöz való viszonnyal

Priorizálás

Az időfelhasználás tudatosítása

Az időgazdálkodás alapkérdései

A sikeres idő- és energiagazdálkodás kritériumainak tudatosítása

Hatékony „időnyerő” és „időhasznosító” módok begyakorlása

Konkrét akciótervek