Önismeret és önmenedzselés

Szereptípusok, saját szerepeink

Önbizalom, önbecsülés, önértékelés, önismeret

Saját tulajdonságok feltérképezése és rendszerezése

Az emberek közti kapcsolatok tudatosságának modellje

Személyes benyomás, viselkedés tipológia, emberismeret

Céltudatos viselkedés

Saját érzelmi állapotok felismerése, karbantartása és kezelése

A sikerorientált és kudarckerülő viselkedés

Értékek és értékrend, a saját szűrő szerepe

Az alkotó hozzáállás kialakítása