Prezentációs technikák

A hatékony prezentáció alapelvei, ismérvei (sikerkritériumok, veszélyek és csapdák)

Az előadó testbeszéde

Verbalitás és vokalitás

  • Felkészülés
  • A prezentáció tartalmi elemeinek kidolgozása
  • A prezentáció szerkezeti felépítése
  • A prezentációs segédeszközök megfelelő használata
  • A visszacsatolás technikái